Projektai

Dalyvavimas projektuose

  • “Lietuvos ir Japonijos paauglių ir jaunų suaugusių tapatumo raida (IDELIJA) (projekto nr. LJB-5/2015) (2015-2017 m.)
  • „Pozityvios jaunimo raidos stiprinimo mechanizmai socialinių-ekonominių transformacijų kontekste (POSIDEV)” (VP1-3.1-ŠMM-07-V) (2012 – 2015 m.)
  • „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“ (VP1-.1-ŠMM-04-K-03-004) (2012 m.)
  • „Politinės socializacijos raida nuo paauglystės iki jaunystės: piliečių politinio tapatumo formavimosi mechanizmai Lietuvoje“ (Nr. C–08/2007) (2007– 2009 m.).
  • „Neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas universitetinėse studijose (Nr. 2004-ESF-2.4.0-03- 05/0086) (2007 m.).
  • Pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos užsakymą atliktas tyrimas „Jaunimo mokyklų veiksmingumas“ (2005 m.)

vc