Konferencijos

Pranešimai mokslinėse konferencijose ir seminaruose

 1. Malinauskienė, O., Žukauskienė, R. Relations between Extracurricular Activities, Academic Achievement and Personality Traits among Adolescents. The 14th European Association for Research on Adolescence Conference (EARA). 2014. Spetember 3-6, Izmir, Turkey.
 2. Žukauskienė, R., Malinauskienė, O. Perceived parental rearing practices and self-reported emotional and behavioral problems among Lithuanian secondary school students: the role of the resilience and peer and teachers support. ISSBD. 2014. July 8-12, China. http://www.issbd2014.com/
 3. Žukauskienė R., Malinauskienė O. The effects of parenting rearing practices and emotional intelligence on self-efficacy and self-esteem in late adolescence: gender differences // EARA, Grecce, August 28 – September 2, Spetses, 2012.
 4. Erentaitė R., Malinauskienė O., Vosylis R., Žukauskienė R. Predictors of gender identity in late adolescence: The role of parental rearing styles. Psichologinės gerovės ypatumai socio-ekonominių transformacijų kontekste. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija. Vilnius, 2013 m. gegužės 16-17 d.
 5. Žukauskienė R., Malinauskienė O. The effect of personality traits and values on adolescents’ prosocial orientation. 16th European Conference on Developmental Psychology, Lausanne, September 3-7, 2013.
 6. Žukauskienė R., Raižienė S., Malinauskienė O., Pilkauskaitė-Valickienė R. Perceived parental rearing practices, supportive school environment, and self-reported emotional and behavioral problems among Lithuanian secondary school students.  2nd Cyprus International Conference on Educational Research, CY-ICER, Nicosia, North Cyprus,  February 13-15, 2013.
 7. Vosylis R., Žukauskienė R., Malinauskienė O. Comparison of internet based versus paper-and-pencil administered assessment of positive development indicators in adolescent’s sample. 16th European Conference on Developmental Psychology, Lausanne, September 3-7, 2013.
 8. Žukauskienė R., Malinauskienė O. The effect of personality traits and values on adolescents’ prosocial orientation. 16th European Conference on Developmental Psychology, Lausanne, September 3-7, 2013.
 9. Žukauskienė R., Raižienė S., Malinauskienė O., Pilkauskaitė-Valickienė R. Perceived parental rearing practices, supportive school environment, and self-reported emotional and behavioral problems among Lithuanian secondary school students.  2nd Cyprus International Conference on Educational Research, CY-ICER, Nicosia, North Cyprus,  February 13-15, 2013.
 10. Malinauskienė O., Žukauskienė R. Relationships between self-efficacy, self-esteem, emotional intelligence and parental rearing styles in late adolescence // International Society for the Study of Behavioural Development 2012 Biennial Meeting (ISSBD), Edmonton, Alberta, Canada, July 8-12, 2012.
 11. Žukauskienė R. Malinauskienė O. Vosylis R., Erentaitė R. Mediating effect of emotional intelligence, self-efficacy and self-esteem between perceived emotional warmth and life satisfaction // Society for Research on Adolescence (SRA) 14th Biennial Meeting, Vancouver, BC, Canada, March 8-10, 2012.
 12. Žukauskienė R., Malinauskienė O. The effects of parenting rearing practices and emotional intelligence on self-efficacy and self-esteem in late adolescence: gender differences // EARA, Grecce, August 28 – September 2, Spetses, 2012.
 13. Erentaitė R., Malinauskienė O., Vosylis R., Žukauskienė R. Predictors of gender identity in late adolescence: The role of parental rearing styles. Psichologinės gerovės ypatumai socio-ekonominių transformacijų kontekste. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija. Vilnius, 2013 m. gegužės 16-17 d.
 14. Vosylis R., Žukauskienė R., Malinauskienė O. Comparison of internet based versus paper-and-pencil administered assessment of positive development indicators in adolescent’s sample. 16th European Conference on Developmental Psychology, Lausanne, September 3-7, 2013.
 15. Žukauskienė R., Malinauskienė O. The effect of personality traits and values on adolescents’ prosocial orientation. 16th European Conference on Developmental Psychology, Lausanne, September 3-7, 2013.
 16. Žukauskienė R., Raižienė S., Malinauskienė O., Pilkauskaitė-Valickienė R. Perceived parental rearing practices, supportive school environment, and self-reported emotional and behavioral problems among Lithuanian secondary school students.  2nd Cyprus International Conference on Educational Research, CY-ICER, Nicosia, North Cyprus,  February 13-15, 2013.
 17. Malinauskienė O., Žukauskienė R. Relationships between self-efficacy, self-esteem, emotional intelligence and parental rearing styles in late adolescence // International Society for the Study of Behavioural Development 2012 Biennial Meeting (ISSBD), Edmonton, Alberta, Canada, July 8-12, 2012.
 18. Žukauskienė R. Malinauskienė O. Vosylis R., Erentaitė R. Mediating effect of emotional intelligence, self-efficacy and self-esteem between perceived emotional warmth and life satisfaction // Society for Research on Adolescence (SRA) 14th Biennial Meeting, Vancouver, BC, Canada, March 8-10, 2012.
 19. Žukauskienė R., Malinauskienė O. The effects of parenting rearing practices and emotional intelligence on self-efficacy and self-esteem in late adolescence: gender differences // EARA, Grecce, August 28 – September 2, Spetses, 2012.
 20. Žukauskienė R., Malinauskienė O. Positive and Negative Developmental Outcomes from Childhood to Adolescence: the Role of Personality and Perceived Parental Rearing Practices // Tarptautinė mokslinė konferencija „Nepilnamečių justicijos įgyvendinimas: socioedukacinis aspektas“, Vilnius, Lietuva, 2011 m., lapkričio 24-25 d.
 21. Zukauskiene R., Erentaite R., Malinauskiene O., Pilkauskaite Valickiene R. Emotional intelligence, self-efficacy and self-esteem mediate between perceived emotional warmth and life satisfaction in emerging adulthood // 5th Conference on Emerging Adulthood, Providence, Rhode Island, USA, October 27-28, 2011.
 22. Malinauskienė O., Vosylis R., Erentaitė R., Žukauskienė R. Parental rearing styles as predictors of gender identity in late adolescence // 15th European Conference on Developmental Psychology.  Bergenas, Norvegija, 2011 m. rugpjūčio 23-27 d.
 23. Malinauskienė O., Vosylis R., Žukauskienė R.  Jaunesniųjų paauglių emocinių ir elgesio sunkumų bei pažangumo sąsajos ir pokyčiai per trejus metus // Lietuvos psichologų kongresas. Kaunas, Lietuva, 2011 m. gegužės 5-6 d.
 24. Žukauskienė R., Erentaitė R., Pilkauskaitė Valickienė R., Malinauskienė O., Vosylis R. Emocinio intelekto, savęs vertinimo ir saviveiksmingumo įtaka prognozuojant ryšį tarp tėvų emocinės šilumos ir pasitenkinimo gyvenimu paauglystėje // Lietuvos psichologų kongresas. Kaunas, Lieuva, 2011 m. gegužės 5-6 d.
 25. Malinauskienė O., Vosylis R., Žukauskienė R.  Longitudinal examination of relationships between problem behaviors and academic achievement in young adolescents. 3rd World Conference on Educational Sciences, Stambulas, Turkija, 2011 m. vasario 3-7 d.
 26. Malinauskienė O., Vosylis R. Moksleivių pažangumo sąsajos su emociniais ir elgesio sunkumais. Švietimo seminaras “Savivaldybių švietimo politikos problemos ir jų sprendimo būdai”, Vilnius, Lietuva, 2010 m., gruodžio 15 d.
 27. Žukauskienė R., Malinauskienė O. Personality and Parental Rearing Practices as Predictors of Antisocial Behavior in Adolescence. XXI-oji ISSBD (International Society for the Study of Behavioral Development) konferencija, Lusaka, Zambija, 2010 m., liepos 18 – 22 d.
 28. Malinauskienė O., Žukauskienė R. Personality and Parental Rearing Practices as Predictors of Adolescent Emotional and Behavioral Problems. The 12th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, Vilnius, Lietuva, 2010 m., gegužės 12-15 d.
 29. Žukauskienė R., Erentaitė R., Pilkauskaitė Valickienė R., Malinauskienė O. The Effects of Personality Traits and Values on Emerging Adults’ Community Based Activities. The 4th Conference on Emerging Adulthood, Atlanta, USA, 2009 m. spalio 29-30 d.
 30. Erentaitė R., Žukauskiene R., Pilkauskaitė Valickienė R., Malinauskienė O. Direct and Mediated Effects of School and Family Contexts on Social Tolerance among Youth. The 4th Conference on Emerging Adulthood, Atlanta, USA, 2009 m. spalio 29-30 d.
 31. Raižienė S., Pilkauskaitė Valickienė R., Malinauskienė O. The School Context Role on Adolescents’ School Engagement, – The 14th ESDP conference, Vilnius, Lietuva, 2009 m. rugpjūčio 18-22 d.
 32. Malinauskienė O., Žukauskiene R. The Effect of Personality Traits and Values on Adolescents’ Prosocial Participation. The 14th ESDP conference, Vilnius, Lietuva, 2009 m. rugpjūčio 18-22 d.
 33. Raižienė S., Pilkauskaitė Valickienė R., Malinauskienė O. Mokyklos aplinkos vaidmuo paauglių įsitraukimui į bendruomeninę veiklą, – IV Pasaulio lietuvių psichologų konferencija, Vilnius, Lietuva, 2009 m. liepos 2-4 d.
 34. Zukauskiene R., Malinauskiene O. “The Coherence of Adolescent’s Emotional and Behavioral Problems and Changes over Three Years: Age and Gender Diffrerences” XX-oje ISSBD konferencijoje, Viurcburgas, Vokietija, 2008 m., liepos 13-18 d.
 35. Raiziene S., Pilkauskaite Valickiene R., Malinauskiene O., Barkauskiene R. “The Role of School Atmosphere on Civic Commitments and Political Interest” 31–oje ISPP konferencijoje, Paryžius, Prancūzija, 2008 m., liepos 9-12 d.
 36. Malinauskienė O., Jouffre S. “La norme de consistance chez les élèves lituaniens âgés de 9 à 13 ans” V-ajame Socialinės psichologijos prancūzų kalba kongrese, Lausana, Šveicarija, 2004 m. rugsėjo 1-4 d.
 37. Jouffre S., Malinauskienė O. “La valorisation sociale de l’internalite et de la consistance chez les éléves lituaniens”, Paris 8 universiteto Socialinės psichologijos laboratorijos seminare, Paryžius, Prancūzija, 2004 m. balandžio 26 d.
 38. Malinauskienė O., Žukauskienė R. “Liens entre symptômes dépressifs, estime de soi, statut socioéconomique et style parental chez les adolescents lituaniens” XXIX–ame APSLF (Mokslinės psichologijos prancūzų kalba asociacijos) simpoziume, Caen, Prancūzija, 2004 m. rugsėjo 23-25 d.
 39. Malinauskiene O., Zukauskiene R. “Anxiety/Depression, Cognitive and Behavioral Strategies of Lithuanian Adolescents” XI–oje Vystymosi psichologijos konferencijoje (ECDP), Milanas, Italija, 2003 m. rugpjūčio 27–31 d.
 40. Jouffre S., Malinauskienė O. “The Influence of a Social Norm on the Recourse to Internal Explanations: Comparison between French and Lithuanian Pupils from 4th Grade to 7th Grade” Workshop on Positive Psychology and Research Methodology, Vilnius, Lietuva, 2003 m. spalio 23-26 d.
 41. Zukauskiene R., Leipute O., Malinauskiene O. “A comparative study of adolescents in residential care, and adolescents living with parent (s): differences in cognitive and behavioral strategies, and in internalizing and social problems” XVII–oje ISSBD konferencijoje,  Otava, Kanada, 2002 m. rugpjūčio 3–6 d.
 42. Zukauskiene R., Leipute O., Malinauskiene O. “Emotional, behavioural and cognitive characteristics of adolescents in residential care” EARA konferencijoje,  Oksfordas, Anglija, 2002 m. rugsėjo 3–7 d.
 43. Malinauskienė O. “Attributional Strategies of Depressive Adolescents” Tarptautinėje Šiaurės ir Baltijos šalių Vasaros mokykloje “Agresyvaus elgesio raidos rizikos ir apsauginiai veiksniai”, Vilnius, Lietuva, 2001 m. birželio 7-12 d.