Publikacijos

STRAIPSNIAI

Straipsniai Mokslinės informacijos instituto (ISI) duomenų bazėje

 1. Žukauskienė R., Pilkauskaitė Valickienė R., Malinauskienė O., Kratavičienė R. (2004). Evaluating behavioral and emotional problems with the Child Behavior Checklist and Youth Self-Report scales: cross-informant and longitudinal associations. Medicina. 40 (2), 169-177.

Straipsniai ir tezės konferencijos medžiagoje ISI Proceedings duomenų bazėje

 1. Malinauskienė O., Vosylis R., Žukauskienė R. (2011). Longitudinal examination of relationships between problem behaviors and academic achievement in young adolescents. Procedia – Social and Behavioral Sciences: 3rd World Conference on Educational Sciences, 15, 3415-3421.

Straipsniai ir konferencijų pranešimai leidiniuose, įtrauktuose į tarptautines duomenų bazes

 1. Malinauskienė O., Žukauskienė R. (2003). Paauglių depresijos požymiai bei kognityvios strategijos: lyties ir amžiaus ypatumai. Psichologija, 27, 32-42.
 2. Malinauskienė O., Žukauskienė, R. (2004). Paauglių depresijos simptomų, savivertės, šeimos socio-ekonominio statuso ir tėvų auklėjimo stiliaus sąsajos. Psichologija, 30,17-31.
 3. Malinauskienė O., Žukauskienė R. (2007). Paauglių emocinių ir elgesio sunkumų sąsajos ir pokyčiai per trejus metus; amžiaus ir lyties ypatumai. Psichologija, 35, 19-31.
 4. Žukauskienė R., Malinauskienė O. (2008). Skirtumai tarp lyčių, prognozuojant elgesio ir emocinius sunkumus paauglystėje pagal asmenybės bruožus ir tėvų auklėjimo stilių. Psichologija, 38, 63-83.
 5. Žukauskienė R., Malinauskienė O. (2009). The effect of personality traits and personal values on adolescent prosocial orientation. Socialinis darbas, 8(2), 97-107.
 6. Raižienė S., Pilkauskaitė Valickienė R., Malinauskienė O. (2009). Mokyklos aplinkos vaidmuo paauglių įsitraukimui į mokyklinę veiklą. Socialinis darbas, 8(1), 71-80.
 7. Malinauskienė O., Vosylis R., Erentaitė R., Žukauskienė R. (2010). Vyresniųjų paauglių lyties tapatumo ir tėvų auklėjimo stiliaus ryšiai. Socialinis darbas, 9(2), 135-143.
 8. Žukauskienė R., Malinauskienė O., Erentaitė R. (2011). Tėvų auklėjimo stiliaus ir emocinio intelekto sąsajos su vyresniųjų paauglių saviveiksmingumu bei saviverte pagal lytį. Psichologija, 44, p. 22-41.
 9. Vosylis R., Žukauskienė R., Malinauskienė O. (2012). Comparison of internet based versus paper-and-pencil administered assessment of positive development indicators in adolescent’s sample. Psichologija, 45, 7-21.
 10. Erentaitė R., Malinauskienė O. Moteriškumo ideologijos sąsajos su paauglių merginų psichikos sveikatos rodikliais (2012).  Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris, 11, 49-74.
 11. Žukauskienė R., Raižienė S., Malinauskienė O., Pilkauskaitė-Valickienė R. (2014). Perceived parental rearing practices, supportive school environment, and self-reported emotional and behavioral problems among Lithuanian secondary school students. International Journal of Psychological Studies, 6(1), 68-78.
 12. Kaniušonytė G., Malinauskienė O., Truskauskaitė-Kunevičienė I. (2014) Vaiko-tėvų santykių sąsajos su pozityvios jaunimo raidos komponentais. Socialinis darbas: mokslo darbai, 13(1), 98-109.
 13. Malinauskienė O., Bukšnytė-Marmienė L.  (2014). Vyresniųjų paauglių depresijos simptomų, delinkventinio elgesio, savęs vertinimo ir šeimos aplinkos kintamųjų sąsajos.  Socialinis darbas: mokslo darbai, 13(1), 76–86.
 14. Žukauskienė, R., Kaniušonytė, G., Truskauskaitė-Kunevičienė, I., Malinauskienė, O. (2015). Systematic review of the measurement properties of questionnaires for the measurement of the well-being of children and adolescents. Social Inquiry into Well-Being, 1(1), 40-75.
 15. Žukauskienė R., Malinauskienė O., Kaniušonytė G. (2016). Tapatumo procesų ir nerimastingumo/depresiškumo sąsajos bei jas moderuojantys veiksniai. Psichologija, 54, 72-86.

Straipsniai kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

 1. Žukauskienė, R., Leiputė, O., Malinauskienė, O. (2001). Situational determinants of the attributional style and emotional problems; A comperative study of orphaned and abandoned children and children living with a parent (parents). Socialiniai mokslai, 6(32), 56-63.
 2. Žukauskienė, R., Malinauskienė, O. (2003). Parental rearing practices and problem behaviours in male delinquent adolescents versus controls. Socialinis darbas, 1(3), 23-29.

Straipsniai ir tezės recenzuotoje konferencijų pranešimų medžiagoje

 1. Raižienė S., Pilkauskaitė Valickienė R., Barkauskienė R., Malinauskienė O. The role of school atmosphere on civic commitments and political interest (Poster) // Annual scientific meeting of the International Society of Political Psychology (ISPP), July 9th-12th 2008, Paris, France : [elektroninis išeklius]. Paris : ISPP, 2008, p. 126.
 2. Raižienė S., Pilkauskaitė Valickienė R., Malinauskienė O. The school context role on adolescents’ school engagement // XIVth European conference on Developmental Psychology : August 18-22, 2009. / Mykolas Romeris university. Vilnius, 2009. ISBN 9786099509808. p. [1].
 3. Malinauskienė O., Žukauskienė R. The effect of personality traits and values on adolescents social participation // XIVth European conference on Developmental Psychology; Final Programme; August 18-22, 2009. / Mykolas Romeris university, Vilnius, Lithuania. Vilnius, 2009. ISBN 9786099509808. p. 91.
 4. Raižienė S., Pilkauskaitė Valickienė R., Malinauskienė O. Mokyklos aplinkos vaidmuo paauglių įsitraukimui i bendruomeninę veiklą // IV pasaulio lietuvių psichologų konferencija: 2009 m. liepos 2-4 d, Vilnius, Lietuva / Lietuvos psichologų sąjunga, Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2009. ISBN 9789955422532. p. 156-162.
 5. Malinauskienė O., Žukauskienė R. Personality and parental rearing practices as predictors of adolescent emotional and behavioral problems // The 12th biennial conferences of the European Association for Research on Adolescence, Vilnius, Lithuania, 12-15 May, 2010 / editor R. Zukauskiene. Pianoro; Medimond, 2010. ISBN 9788875875855. P. 173-177.
 6. Žukauskienė R., Malinauskienė O. The effect of personality traits and personal values on adolescent prosocial orientation // The 12th biennial conferences of the European Association for Research on Adolescence, Vilnius, Lithuania, 12-15 May, 2010 / editor R. Zukauskiene. Pianoro; Medimond, 2010. ISBN 9788875875855. P. 263-269.
 7. Malinauskienė O., Vosylis R., Žukauskienė R. Jaunesniųjų paauglių emocinių ir elgesio sunkumų bei pažangumo sąsajos ir pokyčiai per trejus metus // Psichologija pokyčių laikotarpiu: Lietuvos psichologų kongresas : konferencijos medžiaga: 2011 m. gegužės 6-7 d. / Vytauto Didžiojo Universitetas. VDU Bendrosios psichologijos katedra. VDU Teorinės psichologijos katedra. VDU Psichologijos klinika, Lietuvos psichologų sąjunga. Kaunas: Vytauto Didžiojo Universitetas, 2011. ISBN 9789955126744. P. 38-39.
 8. Žukauskienė R., Erentaitė R., Malinauskienė O., Pilkauskaitė Valickienė R. Emocinio intelekto, savęs vertinimo ir saviveiksmingumo įtaka prognozuojant ryšį tarp tėvų emocinės šilumos ir pasitenkinimo gyvenimu paauglystėje // Psichologija pokyčių laikotarpiu: Lietuvos psichologų kongresas: konferencijos medžiaga: 2011 m. gegužės 6-7 d. / Vytauto Didžiojo Universitetas. VDU Bendrosios psichologijos katedra. VDU Teorinės psichologijos katedra. VDU Psichologijos klinika, Lietuvos psichologų sąjunga. Kaunas: Vytauto Didžiojo Universitetas, 2011. ISBN 9789955126744. P. 39-40.
 9. Malinauskienė O., Vosylis R., Erentaitė R., Žukauskienė R. Parental rearing styles as predictors of gender identity in late adolescence // 15th European Conference in Developmental Psychology : 23-27 August 2011 – Bergen – Norway [elektroninis išteklius] / University of Bergan, European Society for development psychology. – 1 elektron. opt. diskas. Bergen : Kongress and Kultur, 2011, p. 1.

Pranešimai ir tezės nerecenzuotoje konferencijų medžiagoje

 1. Erentaitė R., Žukauskienė R., Pilkauskaitė Valickienė R., Malinauskienė O. Direct and mediated effects of school and family contexts on social tolerance among youth // 4th conference on Emerging Adulthood, Atlanta, Georgia, USA, October 29-30, 2009. Atlanta : Society for the Study of Emerging Adulthood, 2010. p. 1.
 2. Žukauskienė R., Erentaitė R., Pilkauskaitė Valickienė R., Malinauskienė O. The effect of personality traits and values on emerging adults community-based activities // 4th conference on Emerging Adulthood, Atlanta, Georgia, USA, October 29-30, 2009. Atlanta : Society for the Study of Emerging Adulthood, 2010. p. 1.
 3. Malinauskienė,  O., Žukauskienė, R.  Personality and parental rearing practices as predictors of adolescent emotional and behavioral problems // The 12th biennial conference of the European Association for Research on Adolescence; Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania, 12-15 May, 2010. Vilnius; Mykolo Romerio universitetas, 2010. P. 1.
 4. Žukauskienė R., Malinauskienė O. Positive and negative developmental outcomes from childhood to adolescence: the role of personality and perceived parental rearing practices // Nepilnamečių justicija : užsienio patirtis : tarptautinė mokslinė konferencija [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas 2011 m. lapkričio 24-25 d. =Implemention of juvenile justice : socioeducational aspect : international scientific conference, Mykolas Romeris University / Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. [Vilnius : MRU, 2011]. P. 1.
 5. Žukauskienė R., Erentaitė R., Malinauskienė O., Pilkauskaitė Valickienė R. Emotional intelligence, self-efficacy and self-esteem mediate between perceived emotional warmth and life satisfaction in emerging adulthood // 5th conference on emerging adulthood : October 26-28, 2011, Providence, Rhode Island [elektroninis išteklius]. Providence : Society for the Study of Emerging Adulthood, 2011, p. 1.
 6. Malinauskienė O., Žukauskienė R. Relationships between self-efficacy, self-esteem, emotional intelligence and parental rearing styles in late adolescence // International Society for the Study of Behavioural Development 2012 Biennial Meeting (ISSBD), Edmonton, Alberta, Canada, July 8-12, 2012.
 7. Žukauskienė R. Malinauskienė O., Vosylis R., Erentaitė R. Mediating effect of emotional intelligence, self-efficacy and self-esteem between perceived emotional warmth and life satisfaction // Society for Research on Adolescence (SRA) 14th Biennial Meeting, Vancouver, BC, Canada, March 8-10, 2012.
 8. Žukauskienė R., Malinauskienė O. The effects of parenting rearing practices and emotional intelligence on self-efficacy and self-esteem in late adolescence: gender differences // EARA, Grecce, August 28 – September 2, Spetses, 2012.
 9. Erentaitė R., Malinauskienė O., Vosylis R., Žukauskienė R. Predictors of gender identity in late adolescence: The role of parental rearing styles. Psichologinės gerovės ypatumai socio-ekonominių transformacijų kontekste. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija. Vilnius, 2013 m. gegužės 16-17 d.
 10. Vosylis R., Žukauskienė R., Malinauskienė O. Comparison of internet based versus paper-and-pencil administered assessment of positive development indicators in adolescent’s sample. 16th European Conference on Developmental Psychology, Lausanne, September 3-7, 2013.
 11. Žukauskienė R., Malinauskienė O. The effect of personality traits and values on adolescents’ prosocial orientation. 16th European Conference on Developmental Psychology, Lausanne, September 3-7, 2013.
 12. Žukauskienė R., Raižienė S., Malinauskienė O., Pilkauskaitė-Valickienė R. Perceived parental rearing practices, supportive school environment, and self-reported emotional and behavioral problems among Lithuanian secondary school students.  2nd Cyprus International Conference on Educational Research, CY-ICER, Nicosia, North Cyprus,  February 13-15, 2013.
 13. Malinauskienė, O., Žukauskienė, R. Relations between Extracurricular Activities, Academic Achievement and Personality Traits among Adolescents. The 14th European Association for Research on Adolescence Conference (EARA). 2014. Spetember 3-6, Izmir, Turkey.
 14. Žukauskienė, R., Malinauskienė, O. Perceived parental rearing practices and self-reported emotional and behavioral problems among Lithuanian secondary school students: the role of the resilience and peer and teachers support. ISSBD. 2014. July 8-12, China.
 15. Žukauskienė, R., Malinauskienė, O., Kaniušonytė, G. (2015). Making it against the odds: The role of resilience and peer and teachers support. Society for Research in Child Development Biennial Meeting (SRCD), Philadelphia, Pennsylvania, USA, March 19 – 21, 2015.
 16. Malinauskienė, O. (2015). Longitudinal examination of relationships between physical activities, academic achievement, self-esteem, emotional and behavioral problems in adolescents. The 17th European Conference on Developmental Psychology (ECDP), Braga, Portugal, September 8-12, 2015.
 17. Žukauskienė, R., Kaniušonytė, G., Malinauskienė, O. (2015). The parental rejection and adolescent susceptibility to peer influence: the mediating role of loneliness. The 17th European Conference on Developmental Psychology (ECDP), Braga, Portugal, September 8-12, 2015.
 18. Malinauskienė O. (2015). Šeimos veiksnių sąsajos su pozityvia jaunimo raida. Pozityvi jaunimo raida Lietuvoje: iššūkiai ir galimybės. Vilnius, Lietuva, rugsėjo 25 d., 2015.
 19. Malinauskienė O. (2015). Pozityvios jaunimo raidos išdavos: emocijų ir elgesio sunkumai. Pozityvi jaunimo raida Lietuvoje: iššūkiai ir galimybės. Vilnius, Lietuva, rugsėjo 25 d., 2015.
 20. Kaniušonytė, G., Žukauskienė, R., Malinauskienė, O. (2016). The relationship between intra-individual change in positive youth development and individual and contextual factors: findings from the Lithuanian study of positive youth development. 31st International Congress of Psychology (ICP), Yokohama, Japan, July 24-29, 2016.
 21. Kaniušonytė, G., Žukauskienė, R., Malinauskienė, O. (2016). Identity formation and positive youth develompent: A four wave longitudinal study. 31st International Congress of Psychology (ICP), Yokohama, Japan, July 24-29, 2016.
 22. Malinauskienė, O., Žukauskienė, R., Kaniušonytė, G. (2016). Identity styles changes over one year in adolescence: age and gender differences. 31st International Congress of Psychology (ICP), Yokohama, Japan, July 24-29, 2016.

STUDIJŲ LITERATŪRA

Mokymo ir metodinė priemonė

 1. Malinauskienė O. Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų psichologijos pasiekimų vertinimo metodika: metodinė priemonė / Oksana Malinauskienė: Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012. 108 p. ISBN 978-9955-19-470-5.

MOKSLO STUDIJA

1.      Žukauskienė R., Raižienė S., Malinauskienė O., Gabrialavičiūtė I., Garckija R., Vosylis R., Kaniušonytė G., Truskauskaitė-Kunevičienė I., Kajokienė I. Pozityvi jaunimo raida Lietuvoje. Mokslo studija. Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, 2015. P. 476. (2,49 autorinio lanko).